קישורים שימושיים


מחשבונים הגשת דוחות
סימולטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכירים דו"ח שנתי של עוסקים הרשומים באיחוד עוסקים
סימולטור לחישוב מס הכנסה שלילי שידור דוחות 126 856
סימולטור מס רכישה דוח מ"ה שנתי-מקוון -(טופס 1301)
סימולטור קבצים במבנה אחיד תיאום מס
סימולטור – שומה עצמית במס שבח שידור דוחות כספיים- טופס 6111
סימולטור מס רכישה הגשת דוחות דרך האינטרנט להחזר בלו על סולר
סימולטור – שומה עצמית במס שבח מידע
שווי שימוש ברכב צמוד – המודל הליניארי אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים
מחשבון נקודות זיכוי מינואר 2012 ואילך חיפוש תמצית החלטת מיסוי
מחשבון נקודות זיכוי לשנים 2007-2011 מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות
מחשבון לחישוב מס הכנסה חובות מס הכנסה
סימולטור לבדיקת קובץ לדיווח מע"מ מידע על משלוח פנקסים
תשלומים ברור מצב תביעה – מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)
דוחות ניכויים הגשת בקשה להחלטת מיסוי מקדמית (למייצגים בלבד)
קנס מינהלי הגשת בקשה להחלטת מיסוי במסגרת "מסלול ירוק"
מקדמות מס הכנסה מצב שומת מיסוי מקרקעין
תשלום חובות ניכויים בדיקת אישור קבלן
חובות מס הכנסה מידע נדל"ן
הגשה ותשלום דוחות מע"מ פרטי עוסק מורשה
תשלום חובות מע"מ חיבור מייצגים לשירותי שע"ם
זכויות והקלות במס בדיקת זכאות להחזר בלו על סולר
דע זכויותיך – מדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על הכנסה מס הכנסה – מדריכים ותקנות
נקודת זיכוי לבעלי תואר אקדמי הוראות ביצוע מס הכנסה
הקלות במס לשכירים החלטות מיסוי
בקשה להקלה במס ובקשה לתיאום מס חוזרים מקצועיים מס הכנסה
הקלות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים מידע למייצגים במס הכנסה
הקלות במס לגמלאים מידע למעסיקים
פטור ממס הכנסה לנכים או לעיוורים מיסוי על רווחי השקעות בחו"ל
נקודת זיכוי לחיילים משוחררים מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק
שירותים למשלם המס מדריכים – רשות המסים
כך מגישים "בקשה להקלה במס" ו"בקשה לתיאום מס" מדריך למילוי דוח על הכנסה ליחיד – דע זכויותך
הקלות במס הכנסה לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות – בעקבות הרפורמה במס מענק הכנסה – מס הכנסה שלילי

פורטל המיסים
מע"מ מיסוי מקרקעין
ייבוא מסחרי של טובין תיקון לחוק מיסוי מקרקעין
נהלי מע"מ ומסים עקיפים אחרים מדריך לרוכש/מוכר זכות המקרקעין
הנחיות מע"מ לעוסקים ולמייצגים הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין
הוראות נוהל ופרשנות בנושאי מע"מ תביעה בגין נזק עקיף
סכומים ושיעורים במע"מ מועדי קבלת קהל במשרדי מסוי מקרקעין
תכנוני מס החייבים בדיווח לפי חוק מע"מ מדריך למשלמי מס רכוש
מדריכים בנושא מע"מ פסקי דין – מיסוי מקרקעין
מדריך לעוסק החדש במע"מ מידע על מצב שומת מיסוי מקרקעין
מדריך מע"מ למלכ"רים מדריך למוכר דירת מגורים
ביטוח לאומי  דיני עבודה
המוסד לביטוח לאומי האתר לדיני עבודה
משרדי ממשלה
משכן נשיא המדינה
עולם העבודה - הילה פורת